27 MC - Samen Sterk

 

Gemaakt en voorgedragen door Tante Trui

 

Het is deze keer geen gedicht zoals jullie wel van mij gewend zijn maar gewoon even een terugblik op het  27-Mc gebeuren. Want het is toch wel een hele belevenis 12 ½ jaar 27-Mc Samen - Sterk de officiele oprichting voor een eigen vereniging, 't was op een zondagmiddag net na de kost. Aanwezig waren daar Leendert Jan Pasterkamp, Marten Ruiten en Kees de Vleermuis

 

Nadat ze een tijdje aan het praten geweest waren kwamen ze op het idee om een vereniging op te richten van de 27 Mc-bak. Ze waren toen allemaal eensgezind, ook degenen die allemaal op de bak waren.
Iedereen zette zijn beste beentje voor om dit door te laten gaan. Ik vind het een beetje link om namen te noemen, want de meesten vergeet je natuurlijk. Toch wil ik er een paar noemen, zoals Jannes Post ( de Schilder) en zijn zoon Fokke. Klaas v.d. Berg (de Blesco) en zijn vrouw. Gert Ekkelekamp( de Vreemdeling), Jelske en Appien ( de Walrus) Abbe en Jaap ( de Oliesjeik) , Jannes de Sloper en Nelly en Tromp ( het Jagertje) En ik kan jullie verzekeren dat Tromp een hele steun geweest is voor de vereniging, zowel op financieel gebied maar ook zijn adviezen. Toen de eerste bingo gespeeld zou worden op de bak werden er niet van die dure prijzen in gezet. Zo ongeveer 10 of 15 Gulden. Maar Tromp zei; er moet een hoofdprijs komen. Dus kwam Tromp met een magnetron aanzetten. Dat was een pracht vanzelf.

 

Een van de eerste activiteiten was de Oranje markt. Ook dat was prachtig en dat bracht toen fl 2300,- gulden op. De vereniging was daar natuurlijk dik tevreden mee. Op de Bak was het een grote familie, die op alle terrein samen werkten, Lief en Leed werd gedeeld. Zo kwamen er verschillende activiteiten naar voren zoals voor de kinderen; Sinterklaas, een Poerwedstrijd een leuke kleurplaat maken, of een bingo voor de kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Maar ook voor de volwassenen waren er volop activiteiten; een speurtocht, vossenjacht, Darten en mens erger je niet. Maar ook wedstrijden wie de lekkerste bonensoep kon koken. En wat te denken van paling roken voor het rode kruis. Dat was ook een geweldig succes. Verder werd er ook een zangkoor opgericht met als dirigent T.W. van Eerde. Er waren daar toen ongeveer 50 a 60 leden. Verder was er een vaste toneel groep, als de feestavond er was, vermaakten zij de gasten. De toneelstukken werden zelfs door eigen leden geschreven. Dat was juist het leuke ervan. Kostelijk zoals zij dat naar voren brachten. Ook was er een antenne ploeg.

 

Er kwamen natuurlijk steeds meer leden bij en Jan Post van de Bedstee had het er maar druk mee. Antennes en Bakken werden er bij de vleet verkocht maar die moesten natuurlijk ook geplaatst worden. Daar was de antenne ploeg actief mee bezig. Louw de Barracuda was de persoon die de bak afstellen moest, of het hele zaakje wel goed stond. De vereniging groeide nog steeds en op een gegeven moment waren er 175 leden en daarnaast nog een wachtlijst van 40 personen. Dat was toch wel uniek, een vereniging waar wel degelijk rekening mee gehouden werd. De burgemeester deed zelfs een beroep op onze vereniging of ze de Brandweer bij wilde staan in de jaarwisseling 1999 / 2000. Dit omdat ze bang waren dat de elektriciteit weg zou vallen. De 27 Mc is toen met 7 auto gaan posten op verschillende locaties op Urk, maar gelukkig liep alles goed af en bleef alles naar behoren functioneren. Minder leuk was, dat er tijdens de bingo een inval gedaan werd bij Marten Ruiten. Dit bleek echter voor Politie en Radio Controle Dienst een blunder want het bestuur had de zaakjes op orde. Behalve dat ze geen vergunning hadden, en die is er later dus ook gekomen. Riekelt Loosman heeft alles op alles gezet om dit soort problemen te voorkomen. Verder werd er nog een volley bal club opgericht. Dit werd vrijdagsavonds afgewerkt. Wel een beetje laat, maar och wat geeft dat! En kwamen de sporters thuis dan werd meteen de bak weer aangezet. Want dan werden daar gedichten voorgelezen vaak ook nog zelf gemaakt! Door o.a. Willy de Boxer Anna de Bromtol ,Tante Trui en weer later ook door Jenny en Jannie Schinkel.
Zondagsavonds zingen voor de kinderen gevolgd door de ouderen met ook zingen wel of niet begeleid door orgel, gitaar of mondorgel. Maar dat is ook allemaal bijna over en uit en dat is erg jammer.

 

Laten we allemaal de handen maar in eigen boezem steken. We mogen altijd graag een ander de schuld geven want bij ons is alles OK, toch wil ik nog het volgende naar voren brengen wat onze vereniging allemaal nog voor ons doet. Allereerst als er een leden vergadering is krijgen de leden die daar aanwezig zijn bij binnenkomst meteen een bon van de slager voor een rollade of iets dergelijks. Met de Pasen allemaal een rek met eieren, en met Sinterklaas een heerlijke banket letter. Plus ieder jaar weer onze feestavond. En die is lang niet mis!
Dan wil ik tevens nog een paar namen noemen en tevens bedanken voor hun inzet bij activiteiten. Jannes de Sloper, voor het visbakken bij de Poerwedstrijd en als Leen Verhey gelegenheid heeft staat deze Jannes bij. Lubbert Jelle voor de organisatie bij het darts toernooi en de 'Mens erger je niet' avond. De Zwaluw ook die zijn medewerking ook altijd geeft als er iets georganiseerd wordt. Als de dames van de commissie een beroep op hem doen zegt hij geen nee. Verder natuurlijk de dames als Ina en Wilma die hun inzet ook overal geven, denk aan sinterklaas voor de kinderen en een bingo voor deze groep. Allen hartelijk bedankt voor jullie medewerking. Mensen er zijn nog bakken genoeg op Urk. Velen luisteren wel maar laten zich zelden horen. Laten we daar met ons allen verandering in brengen of is onze bak familie helemaal van de baan?

 

Vergeet jullie nooit wij zijn SAMEN STERK.

 

Tante Trui

 

Bontewever

27Mc samensterk naar ???
???
IMG-20191128-WA00106.jpg

Alleen Leden van de 27mc verenging Samensterk kunnen zicht hier Registreren dan kunt u meer zien .BVB foto's aanmeldformulier en meer

Na aanmelding kan het even duren.Uw account word geactiveerd door een administrator. B.V.D